ثبت اسناد میراث فرهنگی خراسان جنوبی در این فرم می توانید اطلاعات سند را وارد نمایید

1 اطلاعات شخص ثبت کننده
2اطلاعات سند
3عکس های ضمیمه سند

برای آپلود فایل ها روی دکمه بارگذاری فایل کلیک کنید